"Twijfel is het begin van wijsheid" (Aristoteles)

Bureau de Mix levert maatwerktrainingen in systemisch werken, diversiteit en inclusie en het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Een mix van methodieken en therapeutische vaardigheden die één ding gemeen hebben; het draait allemaal om de relatie!
Kenmerkend voor alle bijeenkomsten is de sfeer waarin deelnemers worden uitgenodigd twijfel toe te staan, om zo tot leren te komen. Hulpverlening is immers een ambacht waarin je je levenslang kunt ontwikkelen, zodat jouw hulp echt verschil maakt!

Onze trainingen

Cultuursensitief werken

In onze trainingen sluiten we aan bij de dagelijkse praktijk van onze deelnemers en gaan zij ervaren op welke wijze cultuur een rol speelt in de samenwerking met collega’s en cliënten.

BEKIJK DE TRAININGEN

Systeemgericht werken

Ieder verhaal speelt zich af in een omgeving die er toe doet. Die omgeving kan helpend zijn of juist niet. Verandering heeft invloed op de omgeving en vice versa. Het loont de moeite om hulp af te stemmen op een cliënt én zijn of haar omgeving.

BEKIJK DE TRAININGEN

Voorkomen en bestrijding van kindermishandeling

Alle ouders hebben een besef van ouderlijke verantwoordelijkheid en wensen hun kind alle goeds. Maar toch gaat het vaak mis. Hoe kun je samenwerken met ouders aan het vergroten van veiligheid?

BEKIJK DE TRAININGEN

Supervisie

Leren is een ontwikkelingsproces; je leert spelenderwijs; leren is opwindend en geeft plezier
Leren gaat gepaard met onzekerheid, angst en frustratie, vallen en opstaan en leren van fouten
Leren doe je samen: van, met en aan anderen

Supervisie is een plek om samen te puzzelen, samen uit te zoeken hoe iets zit. Een plek waar je merkt dat je niet de enige bent die worstelt met het weerbarstige vak van systeemtherapie. Een plek waar je fouten mag maken en het soms even niet meer weet. Een plek waar je verschillende dingen kunt uitproberen en kwetsbaar mag zijn. Een plek om te groeien en bloeien en een eigen stijl te ontwikkelen. Als supervisor draag ik hieraan bij door zorg te dragen voor een veilig klimaat waar ruimte is voor verschillende perspectieven.
Supervisie is zowel individueel als in groepsverband mogelijk. Ik ben NVRG en SKJ erkend supervisor, onder meer in het kader van de NVRG opleidingsroute tot systeemtherapeut of systeem therapeutisch werker.