"Twijfel is het begin van wijsheid" (Aristoteles)

Bureau de Mix levert maatwerktrainingen in systemisch werken, diversiteit en inclusie en het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Een mix van methodieken en therapeutische vaardigheden die één ding gemeen hebben; het draait allemaal om de relatie!
Kenmerkend voor alle bijeenkomsten is de sfeer waarin deelnemers worden uitgenodigd twijfel toe te staan, om zo tot leren te komen. Hulpverlening is immers een ambacht waarin je je levenslang kunt ontwikkelen, zodat jouw hulp echt verschil maakt!

Onze trainingen

Cultuursensitief werken

In onze trainingen sluiten we aan bij de dagelijkse praktijk van onze deelnemers en gaan zij ervaren op welke wijze cultuur een rol speelt in de samenwerking met collega’s en cliënten.

BEKIJK DE TRAININGEN

Systeemgericht werken

Ieder verhaal speelt zich af in een omgeving die er toe doet. Die omgeving kan helpend zijn of juist niet. Verandering heeft invloed op de omgeving en vice versa. Het loont de moeite om hulp af te stemmen op een cliënt én zijn of haar omgeving.

BEKIJK DE TRAININGEN

Voorkomen en bestrijding van kindermishandeling

Alle ouders hebben een besef van ouderlijke verantwoordelijkheid en wensen hun kind alle goeds. Maar toch gaat het vaak mis. Hoe kun je samenwerken met ouders aan het vergroten van veiligheid?

BEKIJK DE TRAININGEN

Coaching

Ik voel me een buitenstaander op mijn werk.
Ik spreek mijn collega aan op haar gedrag en vervolgens verandert er niks!
Het wantrouwen en onderling onbegrip groeit in mijn team.
Ik vind het moeilijk om grenzen te stellen: iedereen is zo direct!

Coaching kan uitkomst bieden in dergelijke situaties. Het coachingstraject zou je kunnen vergelijken met het plannen van een reis. Je begint allereerst met de kaart: waar gaan we naartoe (wat is je gewenste situatie)? Vervolgens bekijk je de huidige situatie: waar zijn we nu? In een prettige en veilige sfeer bieden we je de mogelijkheid om samen deze reis te ondernemen. Immers, de enige echte ontdekkingsreis is niet het bezoeken van nieuwe landen maar het krijgen van nieuw ogen. En natuurlijk richt onze systemische blik zich ook op de invloed van cultuur op de werkvloer en op de rol van jouw achtergrond op je vanzelfsprekendheden en blinde vlekken.