Samenwerken aan veilig thuis

In deze training leer je hoe je vanuit partnerschap kunt werken met ouders in gezinnen waarin kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond. In deze benadering wordt er gestreefd naar een balans tussen oog hebben voor dat wat goed gaat én onder het voetlicht brengen van risico’s en gevaren voor kinderen. De systemische blik, de oplossingsgerichte benadering en het aangaan van partnerschap dragen bij aan een hoopvolle manier van samenwerken met ouders om nieuwe veiligheid voor hun kinderen te creëren.

Deelnemers zijn na de training in staat:
• te werken met praktische tools zoals de Drie Huizen, Words en Pictures, het Veiligheidsplan
• het gesprek met zowel ouders als kinderen aan te gaan
• het netwerk van het gezin bij de hulp te betrekken
• met het gezin een Veiligheidsplan te maken

Neem contact op voor meer informatie