Werken met genogrammen en tijdslijnen

Hoe help ik mijn cliënt bij bewustwording van zijn familiesysteem?
Hoe maken we de invloed van cultuur, taal en relaties inzichtelijk?
Hoe houd ik zicht op de hulpvraag in een intergenerationele context?
Hoe kan ik gebruik maken van de mensen uit het netwerk van mijn client ?

Het werken met genogrammen en tijdslijnen levert een schat aan informatie op. Daarnaast zijn het interventie-instrumenten waarmee zowel het verleden en het heden, als de toekomst van een familie besproken kan worden. In deze training leer je hoe genogrammen en tijdslijnen respectvol bij gezinnen en gezinsleden geïntroduceerd kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren. Je leert oog te krijgen voor faseovergangen, verlieservaringen en breuken in families. Je focust op de inspanningen, intenties en competenties. We onderzoeken de impact van de sociaalhistorische context, de culturele en etnische achtergrond en de betekenis die daaraan gegeven wordt.

Deelnemers zijn na de training in staat:
• Een genogram en een tijdslijn te maken

• Hier relevante informatie uit te halen, maar het middel ook in te zetten als interventie

• Gebruik te maken van ontregelaars, gezagsdragers en steunfiguren in families

• De hulpvraag te zien in samenhang met de historie, cultuur en generaties in families

• De impact van migratie te onderkennen

Neem contact met ons op voor meer informatie