Werken met genogrammen en tijdslijnen

Genogrammen en tijdslijnen dienen niet alleen om informatie te verzamelen of om gezinspathologie te detecteren en te verklaren. Het zijn ook interventie-instrumenten waarmee zowel het verleden en het heden, als de toekomst van een familie besproken kan worden. In deze training leer je hoe genogrammen en tijdslijnen respectvol bij gezinnen en gezinsleden geïntroduceerd kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren. Je leert oog te krijgen voor fase overgangen, verlieservaringen en breuken in families. Je focust op de inspanningen, intenties en competenties. We onderzoeken de impact van de sociaalhistorische context, de culturele en etnische achtergrond en de betekenis die daaraan gegeven wordt.

Deelnemers zijn na de training in staat:
• Een genogram en tijdslijn te maken

• Hier relevante informatie uit te halen, maar het middel ook in te zetten als interventie

• Gebruik te maken van ontregelaars, gezagsdragers en steunfiguren in families

• De hulpvraag te zien in samenhang met de historie, cultuur en generaties in families

• De impact van migratie te onderkennen

Contact ons voor meer informatie