Systeemgericht werken

'Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.’

(Keniaans gezegde)

Een probleem heb je nooit alleen!

Ieder verhaal speelt zich af in een omgeving die er toe doet. Die omgeving kan helpend zijn of juist niet. Verandering heeft invloed op de omgeving en vice versa. Het loont de moeite om hulp af te stemmen op een cliënt én zijn of haar omgeving.

Trainingen

Systemisch werken in de jeugdzorg

Systemisch werken in de jeugdzorg en (klinische) kinder- en jeugdpsychiatrie
Wanneer we uitgaan van een systemische benadering staat niet de intrapsychische problematiek centraal maar de interactie tussen mensen...

LEES MEER...

Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag

Verbindend Gezag is een behandelmethode voor ouders van kinderen en jongeren die toenemend grensoverschrijdend gedrag vertonen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als schoolweigering, weglopen, verslaving (drugs, game, drank) of agressie ...

LEES MEER...

Oplossingsgericht werken

Hoop is voor de menselijke geest wat zuurstof is voor onze longen. Oplossingsgericht werken is een hoopvolle manier van denken en doen. Het bevordert een positieve werkhouding ...

LEES MEER...