Werken met het Cultureel Interview

Hoe kan ik beter aansluiten bij de leefwereld van mijn cliënten?
Welke vragen kan ik stellen zonder dat mensen dat als beledigend ervaren?

 

Deelnemers zijn na de training in staat:
• Het culturele gezinsinterview te gebruiken in de praktijk van de jeugdzorg/GGZ/VGZ

• Opvoeding en ontwikkelingsproblematiek te zien in relatie tot de culturele achtergrond

Contact ons voor meer informatie