Werken met het Cultureel Interview

Hoe kan ik beter aansluiten op de leefwereld van mijn cliënten?
Welke vragen kan ik stellen zonder dat mensen dat als beledigend ervaren?

Het cultureel interview helpt bij het verkennen van de achtergrond van cliënten. Door interesse te tonen in de migratiegeschiedenis, de culturele achtergrond, de familie en de rol van het geloof kunnen klachten beter begrepen worden. Daarnaast is aangetoond dat het bijdraagt aan een betere samenwerkingsrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener. Het culturele gezinsinterview is te gebruiken in de praktijk van de jeugdzorg/GGZ/VGZ. Opvoeding en ontwikkelingsproblematiek wordt gezien in relatie tot de culturele achtergrond .

Deelnemers zijn na de training in staat:
• Opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek te zien in relatie tot de culturele achtergrond.

Neem contact met ons op voor meer informatie