Oplossingsgericht werken

Hoop is voor de menselijke geest wat zuurstof is voor onze longen. Oplossingsgericht werken is een hoopvolle manier van denken en doen. Het bevordert een positieve werkhouding. Daarnaast geeft het hulpverleners competenties en vaardigheden om de cliënt te helpen zelfstandig na te denken en zijn/haar probleemoplossend vermogen te vergroten.

Deelnemers zijn na de training in staat:
• Mandaat te krijgen van de cliënt om interventies toe te mogen passen
• Samen te werken met cliënten vanuit partnerschap
• Gebruik te kunnen maken van eigen kracht van cliënten
• Oplossingsgerichte interventies toe te passen zoals de flowchart, de wondervraag en oplossingsgerichte vragen

Neem contact op voor meer informatie