Voorkomen en bestrijden van kindermishandeling

'Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald
Wie heeft het licht in jou gedoofd’

(Herman van Veen)

 

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien.

En alle ouders hebben een besef van ouderlijke verantwoordelijkheid en wensen hun kind alle goeds. Maar toch gaat het vaak mis. Hoe kun je samenwerken met ouders aan het vergroten van veiligheid?

Trainingen

Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag

Verbindend Gezag is een behandelmethode voor ouders van kinderen en jongeren die toenemend grensoverschrijdend gedrag vertonen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als schoolweigering, weglopen, verslaving (drugs, game, drank) of agressie ...

LEES MEER...

Samenwerken aan een veilig thuis

In deze training leer je hoe je vanuit partnerschap kunt werken met ouders in gezinnen waarin kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond. In deze benadering wordt er gestreefd naar een balans tussen oog hebben voor dat wat goed gaat én onder het voetlicht brengen van risico’s en gevaren voor kinderen ...

LEES MEER...