Cultuursensitief werken

Waarom lukt het me niet om écht contact te maken met sommige cliënten? 
Hoe voorkom ik irritaties in de samenwerking met collega’s of cliënten met een andere culturele achtergrond? 
Hoe benut ik diversiteit in plaats van het als last te ervaren?

In Nederland is de multiculturele samenleving een feit. Onze voorouders komen uit Indonesië, Suriname, Amsterdam, Twente of Marokko. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Deze kunnen naar voren komen in de onderlinge communicatie en bijvoorbeeld in de manier waarop we onze kinderen opvoeden, hoe we tegen onderwijs aankijken of hoe we ziekte beleven.
In deze trainingen sluiten we aan bij de dagelijkse praktijk van onze deelnemers en gaan zij ervaren op welke wijze cultuur een rol speelt in de samenwerking met collega’s en cliënten.

Deelnemers zijn na de training in staat:
• Hulp af te stemmen op mensen uit individuele én collectieve systemen

• Problematiek en hulpvraag in relatie tot de culturele achtergrond te bezien

• De invloed te erkennen van de eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken op de samenwerkingsrelatie met ouders en/of collega’s

Neem contact op voor meer informatie