Cultuursensitief werken

‘de enige echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het (be)zoeken van nieuwe landen, maar in het kijken met nieuwe ogen’

(Marcel Proust)

Diversiteit & inclusie

Durf verschil te maken door hulp af te stemmen op het unieke leven van jouw cliënten. Daarbij geldt voor iedereen dat afkomst ertoe doet. Of het nou gaat om cultuur, religie, sociale klasse of huidskleur. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jouw cliënten, maar ook voor jouzelf!

Trainingen

Cultuursensitief
werken

In Nederland is de multiculturele samenleving een feit. Onze voorouders komen uit Indonesië, Suriname, Amsterdam, Twente of Marokko. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Deze kunnen naar voren komen in de ...
LEES MEER...

Werken met genogrammen & tijdslijnen

Het werken met genogrammen en tijdslijnen levert een schat aan informatie op. Daarnaast zijn het interventie-instrumenten waarmee zowel het verleden en het heden, als de toekomst van een familie besproken kan worden ...
LEES MEER...

Werken met het Cultureel Interview

Het cultureel interview helpt bij het verkennen van de achtergrond van cliënten. Door interesse te tonen in de migratiegeschiedenis, de culturele achtergrond, de familie en de rol van het geloof kunnen klachten beter begrepen worden ...
LEES MEER ...

Werken met Beschermjassen

De term “Beschermjassen” is afgeleid van het Franse woord 'enveloppement', een begrip uit de Franse transculturele systeemtherapie. In dit effectieve werkmodel wordt gezocht naar verborgen oplossings- strategieën binnen het systeem...
LEES MEER ...