Cultuur sensitief werken

‘de enige echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het (be)zoeken van nieuwe landen, maar in het kijken met nieuwe ogen’

(Marcel Proust)

Diversiteit & inclusie

Durf verschil te maken door hulp af te stemmen op het unieke leven van jouw cliënten! Daarbij geldt voor iedereen dat afkomst ertoe doet! Of het nou gaat om cultuur, religie, sociale klasse of huidskleur. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jouw cliënten, maar ook voor jouzelf!

Trainingen

Cultuur
sensitief werken

In Nederland wonen bijna twee miljoen migranten met een niet westerse achtergrond. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Deze kunnen naar voren komen in de onderlinge communicatie en bijvoorbeeld in de manier waarop we onze kinderen opvoeden...
LEES MEER...

Werken met genogrammen & tijdslijnen

Genogrammen en tijdslijnen dienen niet alleen om informatie te verzamelen of om gezinspathologie te detecteren en te verklaren. Het zijn ook interventie-instrumenten waarmee zowel het verleden en het heden, als de toekomst van een familie besproken kan worden
LEES MEER...

Werken met het Cultureel Interview

Het culturele gezinsinterview te gebruiken in de praktijk van de jeugdzorg/GGZ/VGZ. Opvoeding en ontwikkelingsproblematiek te zien in relatie tot de culturele achtergrond ...
LEES MEER ...

Werken met Beschermjassen

De term “Beschermjassen” is afgeleid van het Franse woord “enveloppement”, een begrip uit de Franse transculturele systeemtherapie. In dit effectieve werkmodel wordt gezocht naar verborgen oplossingsstrategieën binnen het systeem...
LEES MEER ...