Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag

Verbindend Gezag is een behandelmethode voor ouders van kinderen en jongeren die toenemend grensoverschrijdend gedrag vertonen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als schoolweigering, weglopen, verslaving (drugs, game, drank) of agressie. Vaak ontstaat er bij dit soort problematiek al snel een negatieve spiraal binnen het gezin. Sommige ouders proberen het probleemgedrag aan te pakken door hun kind te gaan controleren en straffen. Andere ouders zijn juist geneigd om toe te geven om de lieve vrede te bewaren. Hoe dan ook raken gezinnen waar dit soort problematiek speelt vaak verstrikt in een neerwaartse spiraal van dwinggedrag en negatieve interactiepatronen, met alle gevoelens van onmacht en hulpeloosheid van dien bij de ouders.

Haim Omer, hoogleraar psychologie te Tel Aviv heeft in de jaren ’90 een programma ontwikkeld dat zich richt op het doorbreken van deze spiraal en bijkomend gevoel van machteloosheid. Het unieke van dit programma is dat ouders, in plaats van het destructieve gedrag van hun kind proberen om te buigen, hier weerstand tegen gaan bieden. Daarbij is het belangrijk dat zij elke vorm van geweld vermijden (= geweldloos verzet), waarbij ze tegelijkertijd ook nadrukkelijk aanwezig zijn in het leven van hun kind (= verbindend gezag).

Deelnemers zijn na de training in staat:
• De uitgangspunten van deze methodiek te begrijpen en uit te dragen

• Om ouders te coachen in het toepassen van de uitgangspunten van Verbindend Gezag

Neem contact op voor meer informatie