Systemisch werken in de jeugdzorg

Hoe werk je samen met een gezin waarin alle leden van het gezin een andere vraagstelling hebben?
Wat te doen als de gezinsleden een andere oplossingsrichting nastreven?
Hoe bespreek je moeilijke en pijnlijke onderwerpen zonder contactverlies?

Problemen van de aangemelde kinderen en jongeren worden in de (wederkerige) relationele context van het gezin beschouwd en niet gezien als rechtstreeks gevolg van het disfunctioneren van ouders en/of gezinnen. Hiermee is de hulp gericht op het zo wijzigen van destructieve interactiepatronen dat de gezinsleden zelf hun moeilijkheden weer kunnen oplossen.  

Deelnemers zijn na de training in staat:
• Meervoudige partijdigheid te hanteren
• Het dilemma van verandering te zien en te bewerken
• Een veranderingsproces te faciliteren waarbij alle betrokkenen in positie worden gehouden

Neem contact op voor meer informatie