Cultureel sensitief werken

Cultureel sensititief werken

Waarom lukt het me niet om echt contact te maken met sommige cliënten? 
Hoe voorkom je irritaties in de samenwerking met collega’s of cliënten met een andere culturele achtergrond? 
Hoe benut je diversiteit in plaats van het als last te ervaren? 

In Nederland wonen bijna twee miljoen migranten met een niet westerse achtergrond. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Deze kunnen naar voren komen in de onderlinge communicatie en bijvoorbeeld in de manier waarop we onze kinderen opvoeden, hoe we tegen onderwijs aankijken of hoe we ziekte beleven.
In onze trainingen sluiten we aan bij de dagelijkse praktijk van onze deelnemers en gaan zij ervaren op welke wijze cultuur een rol speelt in de samenwerking met collega’s en cliënten.

 

Deelnemers zijn na de training in staat:

• De impact van migratie te onderkennen
• Hulp af te stemmen op mensen uit individuele én collectieve systemen
• Problematiek en hulpvraag in relatie tot de culturele achtergrond te bezien
• De invloed te erkennen van de eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken op de samenwerkingsrelatie met ouders en/of collega’s

Tijdens de training maken we gebruik van oefeningen en verschillende werkinstrumenten en gaan we in op de ervaringen uit de werkpraktijk van de deelnemers.

 

Studiebelasting:

Deze training duurt één dagdeel. Er is geen voorbereiding of huiswerk aan de training verbonden.

 

Aandachtspunt:

Bureau de Mix levert voor organisaties ook trainingen op maat. Aan de hand van uw vraag kan een specifieke training samengesteld en gegeven worden op het gebied van Multicultureel Vakmanschap.

 

Voor informatie en/of aanmelding:

 

Mail ons