Eer of geen eer?

Eer of geen eer?

Hoe maak je een inschatting van het risico van eerwraak? 
Hoe biedt je hulp wanneer er sprake is van eerwraak? 
Wat is de betekenis van eer in families?

Huiselijk geweld komt voor vanuit veel verschillende motieven. Eén daarvan hangt samen met de “eer” van een familie of groep. Deze training helpt bij de inschatting of dit motief aan de orde is én geeft handreikingen over de handelswijze áls dit het geval is. We bieden theoretische kennis, maar ook vaardigheden in het signaleren en bespreken van zorgen in lastige zaken waarin eer mogelijk een rol speelt. Om de training zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de werkcontext van de deelnemers zullen hun ervaringen uit de praktijk meegenomen worden in de besprekingen.

 

Deelnemers zijn na de training in staat:

• risicofactoren voor eer gerelateerd geweld te herkennen
• mogelijk slachtoffer van eer gerelateerd geweld te signaleren
• bemiddelingsgesprekken te voeren gericht op eerherstel

 

Studiebelasting:

Deze training duurt één dag. Er is geen voorbereiding of huiswerk aan de training verbonden.

 

Aandachtspunt:

Bureau de Mix levert voor organisaties ook trainingen op maat. Aan de hand van uw vraag kan een specifieke training samengesteld en gegeven worden op het gebied van Multicultureel Vakmanschap.

 

Voor informatie en/of aanmelding:

 

Mail ons