Genogrammen en tijdslijnen

Werken met genogrammen en tijdslijnen

Hoe maak je een genogram en een tijdslijn? 
Hoe kun je de krachtbronnen in families aanspreken?  
Hoe gebruik je genogrammen en tijdslijnen als inteventie?
Hoe maak je gebruik van je eigen culturele en familiaire achtergrond?

In deze training leer je hoe genogrammen en tijdslijnen respectvol bij gezinnen en gezinsleden geïntroduceerd kunnen worden en welke nieuwe sporen dat kan opleveren.
Genogrammen en tijdslijnen dienen niet alleen om informatie te verzamelen of om gezinspathologie te detecteren en te verklaren. Het zijn ook interventie-instrumenten waarmee zowel het verleden en het heden, als de toekomst van een familie besproken kan worden.
Je leert oog te krijgen voor fase overgangen, verlieservaringen en breuken in families. Je focust op de inspanningen, intenties en competenties. We onderzoeken de impact van de sociaalhistorische context, de culturele en etnische achtergrond en de betekenis die daaraan gegeven wordt.

 

Deelnemers zijn na de training in staat:

• Een genogram en tijdslijn te maken.
• Hier relevante informatie uit te halen, maar het middel ook in te zetten als interventie.
• Gebruik te maken van ontregelaars, gezagsdragers en steunfiguren in families.
• De hulpvraag te zien in samenhang met de historie, cultuur en generaties in families.
• De impact van migratie te onderkennen.

 

Studiebelasting:

Deze training duurt één dag. Er is geen voorbereiding of huiswerk aan de training verbonden.

 

Aandachtspunt:

Bureau de Mix levert voor organisaties ook trainingen op maat. Aan de hand van uw vraag kan een specifieke training samengesteld en gegeven worden op het gebied van Multicultureel Vakmanschap.

 

Voor informatie en/of aanmelding:

 

Mail ons