Veilig opgroeien in migrantengezinnen

Veilig opgroeien in migrantengezinnen

Komt kindermishandeling vaker voor in migrantengezinnen?
Moet ik als hulpverlener rekening houden met de culturele achtergrond van ouders als het gaat om kindermishandeling?
Hoe bespreek ik zorgen rondom veiligheid zonder de relatie met de ouders te verstoren?
 
Deelnemers zijn na de training in staat om:
  • Een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen met ouders met een andere culturele achtergrond en in gesprek te gaan over veiligheid
  • Kindermishandeling te zien in relatie tot de context waarbinnen een kind opgroeit
  • Een balans te vinden in het zichtbaar maken van zowel zorgen als krachten binnen families

Monica Jorna heeft de Train de Trainersopleiding ‘Werken aan veiligheid/ Signs Of Safety’  gevolgd bij Margreet Timmer van Timmconsultancy.

 

Studiebelasting:

Deze training duurt één dag. Er is geen voorbereiding of huiswerk aan de training verbonden.

 

Aandachtspunt:

Bureau de Mix levert voor organisaties ook trainingen op maat. Aan de hand van uw vraag kan een specifieke training samengesteld en gegeven worden op het gebied van Multicultureel Vakmanschap.

 

Voor informatie en/of aanmelding:

 

Mail ons