Samenwerken aan veilig thuis

Samen werken aan veilig thuis

In deze training leer je hoe je vanuit partnerschap kunt werken met ouders in gezinnen waarin kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond. In deze benadering wordt er gestreefd naar een balans tussen oog hebben voor dat wat goed gaat én onder het voetlicht brengen van risico’s en gevaren voor kinderen. De systemische blik, de oplossingsgerichte benadering en het aangaan van partnerschap dragen bij aan een hoopvolle manier van samenwerken met ouders om nieuwe veiligheid voor hun kinderen te creëren.

Monica Jorna heeft de Train de Trainersopleiding ‘Werken aan veiligheid/ Signs Of Safety’  gevolgd bij Margreet Timmer van Timmconsultancy.

 

Deelnemers zijn na de training in staat:
  • te werken met praktische tools zoals de Drie Huizen, Words en Pictures, het Veiligheidsplan
  • het gesprek met zowel ouders als kinderen aan te gaan
  • het gezin te betrekken bij het maken van het Veiligheidsplan

 

Studiebelasting:

Deze training duurt vier dagen.

 

Accreditatie:

De training Samenwerken aan een Veilig Thuis is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en levert in totaal 40.00 punten op voor de opleidingsruimte.

 

Aandachtspunt:

Bureau de Mix levert deze training voor veel organisaties op maat. Aan de hand van uw vraag kan een specifieke training samengesteld en gegeven worden op het gebied van Werken aan Veiligheid al dan niet in combinatie met Multicultureel Vakmanschap.

 

Voor informatie en/of aanmelding:

 

Mail ons