Systemisch werken en culturele diversiteit

Systemisch werken en culturele diversiteit

Veel migranten komen uit collectieve systemen, de wij-cultuur. Ze zijn gesocialiseerd in de groep en niet als individu. In collectieve systemen staat de relatie centraal. Vandaar dat de systemische hulpverlening zo goed aanslaat bij migranten. Daarnaast richten systeemdenkers zich op de hulpvraag in de context waarin die zich voordoet. Een kind maakt onderdeel uit van een gezin, een familie, een buurt en een cultuur. Dat is zijn wereld en daar zal hij zich in moeten kunnen handhaven. Binnen die context moet dus nagedacht worden over oplossingen en mogelijkheden.

In deze training wordt kennisgemaakt met enkele concepten van het systeemdenken. Daarnaast wordt, gebruikmakend van gevarieerde werkvormen, ervaren op welke wijze cultuur een rol kan spelen in de samenwerking met cliënten.

 

Deelnemers zijn na de training in staat:

• Opvoeding, ontwikkelingsproblematiek, ziektebeleving en hulpvragen in de context te bezien.
• Onderscheid te maken tussen inhoud en betrekkingsniveau.
• Meervoudige partijdigheid uit te oefenen.
• Cliënten zo te helpen dat zij binnen hun eigen mogelijkheden en context komen tot oplossingen.
• Hulp af te stemmen op mensen uit individuele én collectieve systemen.

 

Studiebelasting:

Deze training duurt één dag. Er is geen voorbereiding of huiswerk aan de training verbonden.

 

Aandachtspunt:


Bureau de Mix levert voor organisaties ook trainingen op maat. Aan de hand van uw vraag kan een specifieke training samengesteld en gegeven worden op het gebied van Multicultureel Vakmanschap.

 

Voor informatie en/of aanmelding:

 

Mail ons