Beschermjassen

Beschermjassen

Hoe kun je de krachtbronnen in families aanspreken?
Hoe zet je de relatie centraal in plaats van de hulpvraag, of de cliënt?
Hoe maak je gebruik van je eigen culturele en familiaire achtergrond?

 

Deelnemers zijn na de training Beschermjassen in staat:
  • Gebruik te maken van verschillende cultuur sensitieve instrumenten zoals genogram, cultureel gezinsinterview en praatkaarten.
  • Hulp af te stemmen op mensen uit individuele én collectieve systemen.
  • Gebruik te maken van zowel intra-psychische als systeem-theoretische invalshoeken
  • Gebruik te maken van gezagsdragers, steunfiguren en ontregelaars in familiesystemen
  • De hulpvraag te zien in samenhang met de historie, cultuur en generaties in families
  • De invloed  te erkennen van de eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken op de samenwerkingsrelatie
  • De impact van migratie te onderkennen

Züleyha en Monica hebben de Train de Trainersopleiding Beschermjassen  bij Kitlyn Tjin A Djie gevolgd.

Studiebelasting:

De training beslaat twee dagen. Voorafgaand dient het boek “Beschermjassen. Transculturele hulp aan families”van Kitlyn Tjin A Djie door de deelnemers gelezen te worden.

Accreditatie:

De training  is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en levert in totaal 26.00 punten op voor de opleidingsruimte.

Aandachtspunt:

Bureau de Mix levert voor organisaties ook trainingen op maat. Aan de hand van uw vraag kan een specifieke training samengesteld en gegeven worden op het gebied van Multicultureel Vakmanschap.

 

Voor informatie en/of aanmelding:

 

Mail ons

logobescherm-300x126

Bureau de Mix is verbonden aan het netwerk ‘Beschermjassers in het land’.